Ngày 26/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 36 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/01/2019 do Hội đồng Xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Hội đồng Xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: QSD 36 ô đất tại xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Diện tích từ 100 m2 đến 160 m2; Giá khởi điểm: Từ 800.000 đồng/ m2 đến 1.500.000 đồng/ m2; Tiền đặt trước: Từ 25.000.000 đồng/ ô đến 42.000.000 đồng/ ô (Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/01/2019 đến hết 16h00’, ngày 24/01/2019,.Nộp tiền đặt trước ngày 22, 23, 24/01/2019 và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 26/01/2019 tại Hội trường UBND xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0985361047.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn. Đ/c: TT. Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn.