Ngày 25/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Người có tài sản đấu giá là Chi cục THADS huyện Cái Bè. Đ/c: Khu 3, TT. Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tài sản đấu giá gồm: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 254, TBĐ số 11, DT 1.908,9 m2, CLN, tại ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ số BM444816, do UBND huyện Cái Bè cấp ngày 10/10/2013 cho ông Lê Minh Hưng và cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 232.100.000 đ.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tài sản là 23.000.000 đ/hs.

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Tài sản là 200.000 đ/hs.

5. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 23/09/2019 (Tài sản 1) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Ngày 19, 20, 23/09/2019 (Tài sản 1); Ngày 23, 24, 25/09/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 00, ngày 25/09/2019 (Tài sản 1) tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.