Ngày 25/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Thiên Dương thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2019 do UBND huyện Tĩnh Gia ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá hợp danh Thiên Dương thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất, với các nội dung sau:

1. Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Dương

2. Tên tổ chức có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

3. Tên tổ chức được giao xử lý đấu giá quyền sử dụng đất: Phòng tài nguyên và môi trường huyện Tĩnh Gia

4. Tài sản đấu giá: Gồm 11 lô đất Khu vực Cồn Kính – thôn 4, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt tại Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 4/9/2018. Cụ thể như sau: 

Stt

Số lô

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng tiền SDĐ theo giá khởi điểm (VNĐ)

1

Lô 01

195,5

1.900.000

371.450.000

2

Lô 02

196,3

1.700.000

333.710.000

3

Lô 03

197,0

1.700.000

334.900.000

4

Lô 04

197,9

1.700.000

336.430.000

5

Lô 05

214,0

1.700.000

363.800.000

6

Lô 06

210,0

1.700.000

357.000.000

7

Lô07

203,0

1.700.000

345.100.000

8

Lô 08

196,4

1.700.000

333.880.000

9

Lô 09

130,9

1.900.000

248.710.000

10

Lô 10

134,9

1.900.000

256.310.000

11

Lô 11

143,0

1.900.000

271.700.000

Tổng cộng

2.018,9

3.552.990.000

5. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở giao lâu dài.

6. Đối tượng tham gia: Là những cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài huyện Tĩnh Gia, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019 (trong giờ hành chính liên hệ UBND xã Hải Lĩnh)

- Thời gian, bán hồ sơ, nộp hồ sơ:

  + Tại UBND xã Hải Lĩnh: từ ngày: 4/09/2019 đến ngày 05/09/2019 (Trong giờ hành chính)

  + Tại trụ sở Công ty: từ ngày 27/08/2019 đến ngày 20/09/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: vào các ngày 20/09;23/09 và 24/09/2019

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thiên Dương, số tài khoản: 3500201027266 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Thanh Hóa

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 25/09/2019 Tại trụ sở UBND xã Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

7. Phí mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 40.000.000đồng/lô

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất theo giá 01 m2 đất để tính giá trị lô đất trong mặt bằng quy hoạch. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, tối đa 02 vòng

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá QSDĐ liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Thiên Dương, số 03 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 094.5555.499).