Ngày 25/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: số 30 (08 cũ) đường Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận, TP.Huế vào ngày 25/7/2019 như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

1. Tài sản đấu giá:

a. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 18

- Tờ bản đồ số: 06

- Địa chỉ thửa đất: số 30 (08 cũ) đường Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận, TP.Huế

- Diện tích: 511.0 m2

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 511.0m2

+ Sử dụng chung: không m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do thừa kế quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận QSD đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

b. Tài sản gắn liền với đất: (Chưa được chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật)

- Cọc ép móng, trụ móng BTCT, móng tường BTCT, đào đắp móng (không bao gồm tài sản hình thành trong tương lai)

2. Tổng giá khởi điểm tài sản: 39.136.572.664 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi hai ngàn, sáu trăm sáu mươi bốn đồng)

- Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

II. TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. 

3. Bước giá: 300.000.000 đồng (áp dụng từ vòng thứ 2 trở đi)

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013.

* Ghi chú: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 22/07/2019 tại địa chỉ số 30 (08 cũ) đường Nguyễn Tri Phương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 22/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 22/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 22/07/2019 đến 16h00 ngày 24/07/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 25/07/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế - Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website: chuoigiatri.com.vn