Ngày 25/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình - Địa chỉ: 105 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích: Từ 200,0m2 đến 340,0m2/thửa đất.

Giá khởi điểm: Từ 1.200.000.000 đồng đến 2.550.000.000 đồng/thửa đất.

Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại đô thị (ODT).

Tiền đặt trước: Nộp 240.000.000 đồng/thửa đất.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký/thửa đất.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình và trụ sở UBND phường Đức Ninh Đông.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 25/5/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

5. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình: Từ 07h30/ ngày 06/5/2019 đến 16h30/ ngày 22/5/2019;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 16/5/2019 và ngày 17/5/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá tại phường Đức Ninh Đông; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 20/5/2019 đến 16h30/ ngày 22/5/2019 vào Tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568.

DANH SÁCH 03 THỬA ĐẤT Ở THUỘC DỰ ÁN TẠO QUỸ ĐẤT
KHU DÂN CƯ PHÍA ĐÔNG NAM ĐƯỜNG LÊ LỢI,
PHƯỜNG ĐỨC NINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

TT

Ký hiệu lô đất

Thửa đất

Tờ

Mục đích SD

Diện tích

(m2)

Giá khởi

điểm
(đồng)

Tiền đặt

trước
(đồng)

Ghi chú

1

OM7.5

500

18

ODT

200,0

1.200.000.000

240.000.000

2

BT1.3

47

17

ODT

340,0

2.550.000.000

240.000.000

3

BT1.4

50

17

ODT

340,0

2.550.000.000

240.000.000

Tổng cộng: 03 lô

880,0

6.300.000.000