Ngày 25/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/5/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Khu 5, thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Địa chỉ: Khu 5, thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất đối với 41 thửa đất tại vị trí X2, khu Tờ Vũ, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, chi tiết như sau:

Tài sản đấu giá: Từ thửa đất số 2 đến thửa đất số 42 (gồm 41 thửa đất).

Diện tích: Từ 45,2 m2 đến 77 m2.

Giá khởi điểm:

- 15.000.000 đồng/ m2 (Mười lăm triệu đồng trên một mét vuông) đối với thửa đất số 21 và 22.

- 13.300.000 đồng/ m2 (Mười ba triệu ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông) đối với các thửa đất còn lại.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ/ thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ trên một thửa đất).

Tiền đặt trước: Từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 07/05/2019 đến 16h30, ngày 23/05/2019 (Sáng: Từ 8h00 đến 11h00; chiều: Từ 13h30 đến 16h30) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoài Đức.

- Xem tài sản: Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 21/05/2019 tại khu đất đấu giá.

5. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 22/05/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/05/2019 (Sáng: Từ 8h00 đến 11h00; chiều: Từ 13h30 đến 16h00) bằng hình thức chuyển khoản.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, với phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h15’, ngày 25/05/2019 (Thứ 7), tại Hội trường Nhà Văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức.

Mời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Đ/c: Khu 5, TT. Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 086.87.88.868.