Ngày 25/4/2019, đấu giá trang thiết bị tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải ủy quyền như sau: