Ngày 25/4/2019, đấu giá 101,283 m3 gỗ xẻ tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/4/2019 do Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: