Ngày 25/1/2019, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2019 do xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau: