Ngày 25/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2019 do Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788

II. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333

III. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất tại ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh các thửa cụ thể như sau: 

Thửa đất,

tờ bản đồ

Diện tích m2

Loại đất

Vị trí thửa đất

Giá khởi điểm (ĐVT: đồng)

Tiền hồ sơ (ĐVT: đồng)

Tiền đặt trước 20%

(ĐVT: đồng)

Hiện trạng đất

Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 27

1.642,6

Đất ở nông thôn (ONT)

Đất tiếp giáp đường đất đường XN Giày Da (Cũ)

251.317.800

200.000

50.260.000

Đất ao

Thửa đất số 258, 259, 268, tờ bản đồ số 27

14.279,6

Đất ở nông thôn (ONT)

Đất tiếp giáp đường đấtđường XN Giày Da (Cũ)

2.184.778.800

500.000

436.950.000

Đất ao

Thửa đất số 1461, tờ bản đồ số 27

397,4

Đất ở nông thôn (ONT)

Đất mặt tiền đường nhựa XN Giày Gia Cũ

3.793.183.000

500.000

758.630.000

Đất trống

Thửa đất số 1464, tờ bản đồ số 27

328,5

Đất ởnông thôn (ONT)

Đất mặt tiền đường nhựa XN Giày Gia Cũ

3.135.532.500

500.000

627.100.000

Đất trống

Thửa đất số 1462, tờ bản đồ số 27

432,2

Đất ở nông thôn (ONT)

Đất mặt tiền đường nhựa XN Giày Gia Cũ

4.125.349.000

500.000

825.069.000

Đất trống

- Đối với các thửa 258, 259, 268, tờ 27, diện tích 14.279,6 m2, loại đất: đất ở nông thôn, hiện trạng là đất ao thì đất giá quyền sử dụng đất chung 03 thửa này.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Tài sản trên đất: không có.

- Hình thức giao đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

IV. Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ ngày 21/11/2019 tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333 (trong giờ hành chính)

2. Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền đặt trước 20% giá khởi điểm/thửa cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (trong giờ hành chính) từ ngày 20/11/2019 đến 11 giờ ngày 22/11/2019. Hình thức nộp tiền: nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Kho Bạc Nhà nước huyện Gò Dầu, theo hướng dẫn giấy nộp tiền của Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu, nộp xong đem giấy nộp tiền cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu kiểm tra đối chiếu.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện tham gia đấu giá: đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (do Cty phát hành), hộ gia đình, cá nhân nộp CMND, sổ hộ khẩu (tất cả pho to có chứng thực), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá trên cùng 01 thửa đất. Hộ gia đình, cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo đúng quy định.

V. Hình thức và phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 07 giờ 30 phút ngày 25/11/2019 tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333 (trong giờ hành chính).