Ngày 25/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 130 thửa đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng. Địa chỉ: Số 108 Đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 130 thửa đất tại điểm dân cư thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Hệ số góc

Giá khởi điểm/thửa

Tiền đặt trước/thửa

Bước giá

I

Khu A

14.561.000.000

 

 

1

Thửa A1

127,5

1,10

575.000.000

81.000.000

10.000.000

2

Từ thửa A2 đến A17 (16 thửa)

132,0

1,00

541.000.000

81.000.000

10.000.000

3

Thửa A18

128,3

1,10

579.000.000

81.000.000

10.000.000

4

Thửa A19

128,3

1,03

264.000.000

40.000.000

4.000.000

5

Từ thửa A20 đến A35 (16 thửa)

132,0

1,00

264.000.000

40.000.000

4.000.000

6

Thửa A36

127,5

1,03

263.000.000

40.000.000

4.000.000

II

Khu B

13.229.000.000

 

 

1

Thửa B1

128,3

1,10

579.000.000

81.000.000

10.000.000

2

Từ thửa B2 đến B16 (15 thửa)

132,0

1,00

541.000.000

81.000.000

10.000.000

3

Thửa B17

127,6

1,10

575.000.000

81.000.000

10.000.000

4

Từ thửa B19 đến B33(15 thửa)

132,0

1,00

264.000.000

40.000.000

4.000.000

III

Khu C

12.651.000.000

 

 

1

Thửa C1

127,8

1,10

576.000.000

81.000.000

10.000.000

2

Từ thửa C2 đến C16 (15 thửa)

132,0

1,00

541.000.000

81.000.000

10.000.000

3

Từ thửa C19 đến C33 (15 thửa)

132,0

1,00

264.000.000

40.000.000

4.000.000

IV

Khu D

12.728.000.000

 

 

1

Thửa D1

128,4

1,10

579.000.000

81.000.000

10.000.000

2

Từ thửa D2 đến D15 (14 thửa)

132,0

1,00

541.000.000

81.000.000

10.000.000

3

Thửa D17

136,1

1,00

614.000.000

81.000.000

10.000.000

4

Từ thửa D18 đến D31(14 thửa)

132,0

1,00

264.000.000

40.000.000

4.000.000

5

Thửa D32

128,4

1,03

265.000.000

40.000.000

4.000.000

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 53.169.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo tới ngày 22/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính); Ngày 22/11/2019 tại UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/11/2019 tại Hội trường UBND xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

* Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ các địa chỉ sau để được hướng dẫn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Năng. Địa chỉ: Số 108 Đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3673218.