Ngày 25/11/2019, đấu giá lô điện thoại di động và 2 xe gắn máy tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2019 do Phòng tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị

- Người có tài sản: Phòng tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong. Địa chỉ: 246 Lê Duẩn, Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị  

Tài sản: 

STT

Tên tài sản

Giá trị

1

01 xe mô tô nhãn hiệu Dream, biển kiểm soát 74F4-1847

150.000 đồng

2

01 xe rùa

20.000 đồng

3

01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát

74C - 060.48

3.100.000 đồng

4

01 điện thoại di động hiệu BMW

10.000 đồng

5

01điện thoại di động hiệu OPPO A37

10.000 đồng

6

01điện thoại di động hiệu OPPO

10.000 đồng

7

01điện thoại di động hiệu Badai

10.000 đồng

8

01điện thoại di động hiệu HOTWAV

10.000 đồng

TỔNG CỘNG

3.320.000 đồng

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 25/11/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Giá khởi điểm: 3.320.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/1 hồ sơ (tại TT 48/2017/TT-BTC)

- Tiền đặt trước: 330.000 đồng

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 20;21;22/11/2019 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định) nộp vào tài khoản số 118000089401 của Công ty Đấu giá Hợp danh miền Trung mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Quảng Trị. Hoặc nộp tiền mặt tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ 7h30 đến 16h30h ngày 22/11/2019.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 20;21/11/2019 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 22/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và Tổ chức có nhu cầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nghiên cứu ký quy chế, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, giấy CMND hoặc GPKD tại Công ty và Nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo đúng thời gian quy định.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty thông báo cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379.