Ngày 25/10/2019, đấu giá xe ô tô Toyota hiace tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng 16 chỗ ngồi, hiệu Toyota hiace, biển số 94B-1083; số máy 1RZ 2798217; số khung RZH114-5001841; sản xuất năm 2002 tại Việt Nam; niên hạn sử dụng 2022, nhiên liệu: xăng; khối lượng bản thân 1.660kg; thể tích làm việc của động cơ 1.998cm3. Tại nơi lưu giữ tài sản, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đăng ký xe ô tô 94B-1083: Số A0003359 ngày 12/6/2002

4. Giá khởi điểm: 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/10/2019 đến 17 giờ ngày 22/10/2019 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: 7.600.000 đồng nộp ngày 22; 23; 24/10/2019 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu

(số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

7. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/10/2019 đến 17 giờ ngày 22/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 25/10/2019.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.