Ngày 25/10/2019, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 25/10/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

3.Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu là: 09 ô tô đã qua sử dụng; không có biển kiểm soát, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy kiểm định, không có tem kiểm định, xe tự ý cải tạo nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chất lượng còn lại thấp, bán đấu giá phế liệu, thu hồi phế liệu, không đăng ký lưu hành (Hạt kiểm lâm Đắk Glei cắt rời các bộ phận của 09 ô tô vi phạm nêu trên trước khi bàn giao cho khách hàng trúng đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/10/2019 trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Địa chỉ: Thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 23/10/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 81.000.000đồng (tám mốt triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 16.000.000đồng (Mười sáu triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 21/10/2019 đến 10 giờ ngày 23/10/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23/10/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 2.000.000đồng (Hai triệu đồng)

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 02603.934.555./.