Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ia Grai và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm: 07 tài sản, như sau

3.1. Tài sản thứ nhất: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 298, tờ bản đồ số 60, có diện tích: 144 m2 (bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn mét vuông), trong đó có: 103 m2 đất ở + 41 m2 đất trồng cây lâu năm; địa chỉ tại: Tổ 8, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 049240 do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/10/2013 (Số vào sổ cấp GCN: CH01750), đăng ký biến động ngày 24/8/2018;

Giá khởi điểm: 1.287.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi bảy triệu đồng).

3.2. Tài sản thứ hai: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 77, có diện tích: 15.712 m2 (bằng chữ: Mười lăm nghìn bảy trăm mười hai mét vuông) đất trồng cây lâu năm; địa chỉ tại: Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 583985 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/8/2016 (Số vào sổ cấp GCN: CS01827), đăng ký biến động ngày 10/7/2018;

Giá khởi điểm: 613.800.000 đồng (Sáu trăm mười ba triệu tám trăm ngàn đồng).

3.3. Tài sản thứ ba: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 46, có diện tích: 16.730 m2 (bằng chữ: Mười sáu nghìn bảy trăm ba mươi mét vuông) đất trồng cây lâu năm; địa chỉ tại: Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 945896 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/8/2009 (Số vào sổ cấp GCN: H.03384), đăng ký biến động ngày 10/7/2018;

Giá khởi điểm: 653.400.000 đồng (Sáu trăm năm mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng).

3.4. Tài sản thứ tư: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 342, tờ bản đồ số 47, có diện tích: 120 m2 (bằng chữ: Một trăm hai mươi mét vuông) đất trồng cây lâu năm; địa chỉ tại: Xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 272918 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp ngày 11/4/2014 (Số vào sổ cấp GCN: CH02453/CN), đăng ký biến động ngày 10/7/2018;

Giá khởi điểm: 168.300.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu ba trăm ngàn đồng).

3.5. Tài sản thứ năm: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 332, tờ bản đồ số 47, có diện tích: 759 m2 (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi chín mét vuông), trong đó có: 50 m2 đất ở + 709 m2 đất trồng cây lâu năm; địa chỉ tại: Xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 193150 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/8/2013 (Số vào sổ cấp GCN: CH01959/CM), đăng ký biến động ngày 10/7/2018;

Giá khởi điểm: 792.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng).

3.6. Tài sản thứ sáu: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 238, tờ bản đồ số 47, có diện tích: 502 m2 (bằng chữ: Năm trăm lẻ hai mét vuông), trong đó có: 400 m2 đất ở + 102 m2 đất trồng cây lâu năm; địa chỉ tại: Xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 148259 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/8/2015 (Số vào sổ cấp GCN: CS 02673), đăng ký biến động ngày 10/7/2018;

Giá khởi điểm: 722.700.000 đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng).

3.7. Tài sản thứ bảy: Là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 333, tờ bản đồ số 47, có diện tích: 162 m2 (bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai mét vuông) đất ở tại nông thôn; địa chỉ tại: Xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 193149 do Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/8/2013 (Số vào sổ cấp GCN: CH01960/CM), đăng ký biến động ngày 10/7/2018.

Giá khởi điểm: 1.237.500.000 đồng (Một tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

Nguồn gốc của 07 tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai chuyển giao đấu giá tài sản để thu hồi nợ của bà Nhữ Thị Hà, CMND số 230678121, cư trú tại Thôn 1, xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Hợp đồng uỷ quyền số 284 đã được Phòng Công chứng số 1 tỉnh Gia Lai ký công chứng ngày 02/5/2019.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 21 và 22/10/2019 trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 22/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ đối tài sản có giá khởi điểm từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và 500.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản có giá khỏi điểm trên 500 triệu đồng; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 029.1.00.000889.6 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 22/10/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp từng tài sản tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.