Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: E2-26, đường số 05, Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, thông báo đấu giá tài sản.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng Khu dân cư cao cấp tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1.1 Vị trí khu đất: Thửa đất số 18, 20 và 23, tờ bản đồ số 24, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

1.2 Ranh giới khu đất: Theo mảnh trích đo địa chính số 06-2019, tờ bản đồ số 24, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu lập ngày 05 tháng 3 năm 2019 và mảnh trích đo địa chính số 07-2019, tờ bản đồ số 24, khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu lập ngày 11 tháng 3 năm 2019.

1.3 Diện tích và mục đích sử dụng đất:

Xây dựng Khu dân cư cao cấp tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, với tổng diện tích 86.103,7 m2; trong đó:

- Đất ở tại đô thị: 36.908,1 m2; trong đó:

+ Khu 1: 9.061,7 m2 (xây dựng nhà ở (nhà phố));

+ Khu 2: 14.241,0 m2 (xây dựng Khu Biệt thự cao cấp);

+ Khu 3: 13.605,4 m2 (xây dựng nhà ở).

- Đất xây dựng cơ sở y tế: 1.466,2 m2 (khu 3).

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 3.458,3 m2 (khu 3).

- Đất xây dựng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh gồm đất công viên, cây xanh, thảm cỏ, đường, vỉa hè nội bộ: 44.271,1 m2(gồm đất quy hoạch công viên, cây xanh, thảm cỏ là 27.529,8 m2 và đất quy hoạch đường, vỉa hè nội bộ là 16.741,3 m2); trong đó:

+ Khu 1: 3.432,1 m2 (công viên, cây xanh, thảm cỏ);

+ Khu 2: 31.440,6 m2 (trong đó: 13.603,2 m2 (công viên, cây xanh, thảm cỏ); 4.986,6 m2 (vỉa hè nội bộ); 6.563,4 m2 (đường nội bộ) và 6.287,5 m2 (thảm cỏ, vỉa hè)).

+ Khu 3: 9.398,3 m2 (trong đó: 4.207,0 m2 (công viên, cây xanh, thảm cỏ); 5.191,3 m2 (vỉa hè nội bộ)).

1.4 Hình thức sử dụng đất

- Đối với đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (gồm đất công viên, cây xanh, thảm cỏ, đường, vỉa hè nội bộ): Phần diện tích này không tổ chức đấu giá mà khi Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở và đất công trình xây dựng công cộng có mục đích kinh doanh thì Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất và Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện như sau:

+ Đối với phần diện tích đất xây dựng đường, vỉa hè nội bộ: Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư cao cấp tại Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 26/6/2019, Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng người trúng đấu giá bàn giao cho Nhà nước quản lý.

+ Đối với phần diện tích đất xây dựng công viên, cây xanh, thảm cỏ: Người trúng đấu giá chỉ được sử dụng vào mục đích dành cho các hoạt động vui chơi giải trí công cộng gồm: Công viên, vườn hoa và khu vực dành cho các hoạt động vui chơi giải trí công cộng khác (không nhằm mục đích kinh doanh) và không được sử dụng để xây dựng cơ sở chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát và cơ sở dịch vụ trò chơi (các hoạt động có mục đích kinh doanh).

- Đất xây dựng cơ sở y tế và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Phần diện tích này không tổ chức đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 118 của Luật đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sau khi có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhà nước sẽ thực hiện cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với Nhà đầu tư có chức năng và đảm bảo đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.5 Thời hạn sử dụng đất:

Đất ở tại đô thị: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 của Luật Đất đai (theo thời hạn của dự án), người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

1.6 Thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần khu du lịch Nhà Mát thành khu dân cư cao cấp tại Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư cao cấp tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu được Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 và Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/8/2019.

1.7. Giá khởi điểm của tài sản:

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 127.886.566.500 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm đồng).

1.8. Giá đất cụ thể đối với đất xây dựng cơ sở y tế: 2.772.000 đồng/m2 x 1.466,20 m2 = 4.064.306.400 đồng; Giá đất cụ thể đối với đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2.772.000 đồng/m2 x 3.458,30 m2 = 9.586.407.600 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/10/2019đến ngày 22/10/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 22/10/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày22/10/2019 đến ngày 24/10/2019(Giờ hành chính) – (Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0321 000 680254 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Vietcombank CN Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09giờ 00 ngày 25/10/2019. Tại Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 384 đường 23/8, phường 08, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

* Đối tượng được tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và theo quy định của pháp luật.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định; trong đó, có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng dự án đầu tư được phê duyệt khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư gồm:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Trường hợp liên danh đứng tên chung tham gia đấu giá, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận, cam kết vốn tham gia trong liên danh, quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh;

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó phải có các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chức năng theo quy hoạch là Khu dân cư cao cấp gồm: Kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu đô thị, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác và hoàn thiện công trình xây dựng.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải lập dự án đầu tư theo quy định và phải được thẩm định điều kiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết khi trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá phải thực hiện xây dựng Khu dân cư cao cấp theo quy hoạch tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 và Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và thực hiện đúng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

- Người đăng ký tham gia đấu giá chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý ít nhất 03 dự án nhà ở (khi nộp hồ sơ, người đăng ký tham gia đấu giá cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua dự án đầu tư được phê duyệt hoặc giấy phép xây dựng hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư).

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải lập phương pháp luận về dự án, liệt kê các tiện ích, các loại vật liệu, thiết bị, công nghệ đã từng thực hiện hoặc sẽ triển khai nhằm để đáp ứng tương xứng với quy hoạch định hướng Khu dân cư cao cấp.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 03 năm gần nhất để chứng minh đáp ứng nội dung này).

- Đơn vị tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong vòng 02 năm kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Thành phần hồ sơ phải có đóng dấu pháp nhân của nhà đầu tư. Hồ sơ phải đóng thùng có niêm phong; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong (hồ sơ tham dự 01 bản gốc và 01 bản copy).

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.