Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Long; địa chỉ: Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 43 lô đất thuộc Khu dân cư thôn 3, xã Long Hiệp; thửa đất Khu D thuộc Khu dân cư Suối Tía, xã Long Hiệp (gồm lô L01 và L02); thửa đất 507, thuộc tờ bản đồ số 9, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá 

TT

KH lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

KDC thôn 3, xã Long Hiệp

1

L01

126,1

86.700.000

100.000

13.000.000

3.000.000

2

L02

125,5

86.300.000

100.000

12.900.000

3.000.000

3

L03

124,8

91.800.000

100.000

13.700.000

3.000.000

4

L04

158,3

126.600.000

100.000

18.900.000

3.000.000

5

L05

148,7

102.300.000

100.000

15.300.000

3.000.000

6

L06

140

96.300.000

100.000

14.400.000

3.000.000

7

L07

134

92.100.000

100.000

13.800.000

3.000.000

8

L08

250,5

152.300.000

100.000

22.800.000

3.000.000

9

L09

254,8

154.900.000

100.000

23.200.000

3.000.000

10

L10

191,9

116.600.000

100.000

17.400.000

3.000.000

11

L11

135,6

93.200.000

100.000

13.900.000

3.000.000

12

L12

137,2

94.300.000

100.000

14.100.000

3.000.000

13

L13

138,7

95.400.000

100.000

14.300.000

3.000.000

14

L14

139,3

95.800.000

100.000

14.300.000

3.000.000

15

L15

138,9

95.600.000

100.000

14.300.000

3.000.000

16

L16

138,4

95.200.000

100.000

14.200.000

3.000.000

17

L17

137,8

94.800.000

100.000

14.200.000

3.000.000

18

L18

137,2

94.300.000

100.000

14.100.000

3.000.000

19

L19

136,7

94.000.000

100.000

14.100.000

3.000.000

20

L20

136,1

93.600.000

100.000

14.000.000

3.000.000

21

L21

135,5

93.200.000

100.000

13.900.000

3.000.000

22

L22

135

92.800.000

100.000

13.900.000

3.000.000

23

L23

134,4

92.400.000

100.000

13.800.000

3.000.000

24

L24

133,8

92.000.000

100.000

13.800.000

3.000.000

25

L25

133,3

91.700.000

100.000

13.700.000

3.000.000

26

L26

132,7

91.200.000

100.000

13.600.000

3.000.000

27

L27

132

90.800.000

100.000

13.600.000

3.000.000

28

L28

130,7

89.900.000

100.000

13.400.000

3.000.000

29

L29

178,6

131.400.000

100.000

19.700.000

3.000.000

30

L30

184,4

106.200.000

100.000

15.900.000

3.000.000

31

L31

192,9

111.100.000

100.000

16.600.000

3.000.000

32

L32

201,4

116.000.000

100.000

17.400.000

3.000.000

33

L33

209,8

120.800.000

100.000

18.100.000

3.000.000

34

L34

218

125.500.000

100.000

18.800.000

3.000.000

35

L35

226

130.100.000

100.000

19.500.000

3.000.000

36

L36

232,3

133.800.000

100.000

20.000.000

3.000.000

37

L37

235,1

135.400.000

100.000

20.300.000

3.000.000

38

L38

234,1

134.800.000

100.000

20.200.000

3.000.000

39

L39

229,2

132.000.000

100.000

19.800.000

3.000.000

40

L40

220,3

126.800.000

100.000

19.000.000

3.000.000

41

L41

206,2

118.800.000

100.000

17.800.000

3.000.000

42

L42

181,1

104.300.000

100.000

15.600.000

3.000.000

43

L43

303

126.000.000

100.000

18.900.000

3.000.000

II

KDC Suối Tía, xã Long Hiệp

44

Thửa đất khu D thuộc KDC Suối Tía, xã Long Hiệp (lô L01 và L02)

277

283.500.000

200.000

42.500.000

3.000.000

III

Tờ bản đồ số 9, xã Long Hiệp

45

Thửa đất 507, tờ bản đồ số 9, xã Long Hiệp

199,7

350.000.000

200.000

52.500.000

3.000.000

Tổng cộng

7.827

5.272.600.000

4.700.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính) tại thực địa 43 lô đất thuộc Khu dân cư thôn 3, xã Long Hiệp; thửa đất Khu D thuộc Khu dân cư Suối Tía, xã Long Hiệp (gồm lô L01 và L02); thửa đất 507, thuộc tờ bản đồ số 9, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Long: Từ ngày 07/10/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

4.1. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Long: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính).

4.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

4.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; 02 Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; giấy ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/10/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 24/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng phải ghi đúng số tài khoản và địa chỉ nêu trên. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 25/10/2019 tại Hội trường UBND huyện Minh Long: Buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Long hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.