Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn 2, 3 và Khu dân cư thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 25/10/2019 như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 09 lô đất, Vị trí 2, 1 tại Khu dân cư thôn 2, 3 và Khu dân cư thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất Khu dân cư thôn 2, 3 và Khu dân cư thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 

TT

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/Vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

I

Khu dân cư thôn2, Tờ bản đồ 09. Vị trí 02 (Quyết định 2874/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

1

Lô 1(T88)

267.9

Vị trí2, Tuyến đường liên thôn nối từ Thôn 1 đến cuối Thôn 4, 1 mặt đường bê tông 2,5m,

200.000

53.580.000

2.000.000

7.000.000

2

Lô 2(T581)

233.2

Vị trí 1, Tuyến đường liên thôn nối từ Thôn 1 đến cuối Thôn 4, 2 mặt đường bê tông 3,5m và 2,5m

450.000

104.940.000

4.000.000

14.000.000

II

Khu dân cư thôn3, ờ bản đồ 09 (QUYẾT ĐỊNH 732/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2019 của UBND huyện Quảng Điền)

3

Lô 1(T741)

214.5

Vị trí 1, đường Quốc lộ 49, đoạn từ ngã ba đường nối từ Quốc lộ 49 ra xóm Am đến điểm cuối nhà ông Nguyễn Cường Thôn 14, 2 mặt đường nhựa 7,0m và đường đất 5,0m

1.300.000

278.850.000

11.000.000

36.000.000

4

Lô 2(T709)

213.2

1.300.000

277.160.000

11.000.000

36.000.000

Khu dân cư thôn Tân Thành, tờ bản đồ 10

5

T725

393.4

Vị trí 2, Tuyến đường khu tái địnhcư từ xóm cũ đến xóm Tân Lộc

160.000

62.944.000

3.000.000

9.000.000

6

T726

385.5

160.000

61.680.000

3.000.000

9.000.000

7

T732

348.9

170.000

59.313.000

3.000.000

9.000.000

8

T733

317.8

160.000

50.848.000

3.000.000

8.000.000

9

T734

322.3

160.000

51.568.000

3.000.000

8.000.000

Tổng công 09 lô đất

1.000.883.000

(Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: các Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở một số lô đất tại huyện Quảng Điền; Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân huyện Quảng Điền về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các xã: Quảng Thái, Quảng Công, Quảng Lợi và Quảng Vinh, huyện Quảng Điền; Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân huyện Quảng Điền về việc quy định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để bán đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại thị trấn Sịa và các xã: Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng Ngạn, Quảng Công, huyện Quảng Điền; Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn Sịa (đợt 2 năm 2017); Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn Sịa năm 2018; Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Bản vẽ phân lô khu dân cư xen ghép xã Quảng Công, huyện Quảng Điền năm 2017; Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Bản vẽ phân lô khu dân cư xen ghép xã Quảng Công, huyện Quảng Điền năm 2018;

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 21/10/2019, tại vị trí các lô đất Khu dân cư thôn 2, 3 và Khu dân cư thôn Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hờ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp từ ngày 22/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 24/10/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số 040013518108 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo này (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 24/10/2019).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 22/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2019 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Thông báo này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 25/10/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền./.