Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh – Khu phố 9, thị trấn Gio Linh (Tầng 3-Trụ sở UBND huyện Gio Linh).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 25/10/2019, tại Hội trường UBND xã Gio Quang (Buổi sáng: 8h00-11h00)

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 07 lô đất tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 171.411.000đ đến 199.872.000đ

- Mức nộp tiền đặt trước: 25.000.000đ /lô đất

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 23/10/2019, Khách hàng tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng các lô vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị mở tại NHNo&PTNT huyện Gio Linh, tài khoản số 3905 201 004 813 (Không thu tiền mặt tại nơi tổ chức đấu giá).

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 09/10/2019 đến ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Tại UBND xã Gio Quang hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

* Điều kiện:

+ Cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm bản photo).

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

Vậy, Trung Tâm thông báo cho khách hàng có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh, Điện thoại: 0233 3631717 hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0914 057 439. 

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT TẠI CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỂM DÂN CƯ XÃ GIO QUANG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tổ chức đấu giá vào ngày 25/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

STT

Số lô

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền ký quỹ (đồng)

Bước giá

Tiền hồ sơ (đồng)

1

1

203,22

172.737.000

25.000.000

5.000.000

100.000

2

2

202,44

172.074.000

25.000.000

5.000.000

100.000

3

3

201,66

171.411.000

25.000.000

5.000.000

100.000

4

13

200,58

180.522.000

25.000.000

5.000.000

100.000

5

16

204,24

183.816.000

25.000.000

5.000.000

100.000

6

21

210,36

199.842.000

25.000.000

5.000.000

100.000

7

32

222,08

199.872.000

25.000.000

5.000.000

100.000

Cộng

1.280.274.000

175.000.000