Ngày 25/10/2019, đấu giá Lô đá xây dựng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Lô đá xây dựng tại 02 vị trí như sau:

Vị trí 1: Lô đá giá khởi điểm 5.593.500 đồng; tại làng làng Chư Ruồi Sul, xã Kông Htok.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (80x60x55) cm: 10,0 m3; Giá khởi điểm 1.500.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (100x75x65) cm): 12,67 m3; Giá khởi điểm 1.900.500 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (45x55x70) cm): 7,6 m3; Giá khởi điểm 1.141.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (120x75x65) cm): 7,02 m3; Giá khởi điểm 1.053.000 đồng.

Vị trí 2: Lô đá giá khởi điểm 2.002.500 đồng; tại làng Ring, xã H Bông.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (80x60x55) cm: 7,71 m3; Giá khởi điểm 1.156.500 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (100x75x65) cm): 3,4 m3; Giá khởi điểm 510.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT (45x55x70) cm): 2,24 m3; Giá khởi điểm 336.000 đồng.

  Tổng giá khởi điểm: 7.596.000 đồng (Bảy triệu năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Tài sản VPHC tịch thu đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 22/10/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 22/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 1.500.000 đồng, nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 22/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 25/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.