Ngày 25/02/2019, đấu giá vật tư thu hồi sắt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép của công trình trụ sở nhà làm việc tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/02/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn VN – CN. Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn VN – CN. Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 23 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Tên tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi sắt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép của công trình trụ sở nhà làm việc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng gồm: Khối nhà 06 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 2.003,36 m2, khối nhà 04 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 2.580,25 m2. Giá khởi điểm tài sản: 429.059.960 đồng(Giá đã bao gồm thuế GTGT). Chi phí san, dọn, vận chuyển toàn bộ dá hạ, xà bần, vôi vữa,… từ việc tháo dỡ công trình (Phá dỡ từ phần trên mặt đất và dưới mặt đất đến chân đế móng) là 518.209.658 đồng (Giá đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước: 85.000.000 đồng

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 22/02/2019, địa điểm xem tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn VN – CN Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 23 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 22/02/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 22/02/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

Người tham giá đấu giá phải hội đủ các điều kiện: Có kinh nghiệm đã thực hiện tháo dỡ các công trình tương tự, phương tiện máy móc thi công để tự chủ thực hiện đảm bảo tiến độ công trình. Có đội ngũ công nhân lành nghề vận hành máy móc và quá trình đập phá tháo dỡ phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, người và tài sản trong quá trình tháo dỡ.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

9. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 25/02/2019.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 25/02/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.