Ngày 25/01/2019, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/01/2019  do Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/01/2019. Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng là tài sản vi phạm hành chính mang nhãn hiệu TOYOTA; Số loại: CAMRY; Số khung: 4T1BE32K14U915170; Số máy: 2AZ-7851407; Màu sơn: Trắng; Dung tích xi lanh: 2.362 cm3;

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng;   - Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/01/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà, (trong giờ hành chính);

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 22/01/2019 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Ngày 22/01/2019 (trong giờ hành chính), Khách hàng tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá vào thùng phiếu (không thu qua đường Bưu điện, trường hợp đấu giá thay phải có giấy uỷ quyền hợp lệ). Khách hàng bỏ phiếu trả giá trong một bì thư dán kín (theo mẫu của Trung tâm DV BĐG tài sản Quảng Trị) có niêm phong chữ ký khách hàng vào trong thùng phiếu đặt tại Trung tâm DV BĐG tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.