Ngày 25/01/2019, đấu giá tài sản thanh lý của Mỏ Bô – xít Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/01/2019 do Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam. Số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản: Tài sản thanh lý của Mỏ Bô – xít Bảo Lộc. Gói 2: Nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc dây chuyền tuyển rửa quặng.

Giá khởi điểm tài sản: 105.000.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 22/01/2019 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Ngày 15/01/2019 và ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Mỏ Bô-xít Bảo Lộc - Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 24/01/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 10.500.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 25/01/2019.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.