Ngày 25/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 25/01/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất:

(1) Xã Lê Lợi: Thửa 01; Diện tích: 123,01 m2; Giá khởi điểm: 11.000.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa đất

(2) Thôn Đào Xá, xã Thắng Lợi: 10 thửa ký hiệu từ 02 tới 11; Diện tích: 873,04 m2; Giá khởi điểm: 4.200.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất

(3) Thôn Phương Cù, xã Thắng Lợi: Nhóm 1 thửa 09; Diện tích: 118,89 m2; Giá khởi điểm: 4.300.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa. Nhóm 2 gồm thửa 12 và 13; Diện tích: 219,98m2; Giá khởi điểm: 4.300.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa.

(4) Thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi (Thửa 02 và từ thửa 20 đến thửa 31); Diện tích: 1.307,33 m2; Giá khởi điểm: 6.500.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa.

(5) Xã Tân Minh: Thửa 07; Diện tích: 150,9 m2; Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs.

(6) Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong (Thửa 12); Diện tích: 64,04 m2; Giá khởi điểm: 44.900.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 400.000.000 đ/ thửa.

(7) Thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm: Thửa 04; Diện tích: 167,51 m2; Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2; Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa đất.

(8) Thị trấn Thường Tín – Khu OM.18: (Thửa 05 đến thửa 11); Diện tích: 528,5 m2 – Khu OM.19: (Thửa 02 đến thửa 08); Diện tích: 528,5 m2 - Khu OM.20 (Thửa 03 và 04); Diện tích: 154,2m2 - Khu OM.21: (Thửa 07 và thửa 10); Diện tích: 161,2 m2 - Khu OM.10 (Thửa 02); Diện tích: 75,5 m2. Giá khởi điểm cho các thửa đất: 19.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa. Bước giá áp dụng chung: 200.000 đ/ m2.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 05/01/2019 đến 23/01/2019 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Tham khảo thông tin tại cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký ĐG tại Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 22/01/2019 đến hết 23/01/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 01784368.0008 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 21/01 và 22/01/2019 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 25/01/2019 (Thứ 6) tại Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín. ĐT: 024.33.762.600 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37622.619.