Ngày 24/8 đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 9, TPHCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/8/2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ủy quyền cho Agribank Chi nhánh Bến Thành như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Đơn vị được ủy quyền: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 03 thửa đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại P.Phú Hữu, Q.9, TpHCM, tổng diện tích 10.883,2 m2

Thông tin tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất 1: thửa đất số 515, tờ bản đồ số 14 (BĐĐC đo năm 2003) tại Phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM với diện tích 7.851,2 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm.

+ Tài sản gắn liền với đất: không có.

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 7.851,2 m2.

+ Thời gian sử dụng đất: 27/04/2016 (hiện nay đã hết hạn sử dụng)

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ.

- Quyền sử dụng đất 2: là thửa đất số 105, tờ bản đồ số 04 tại Phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM với diện tích 2.332 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm.

+ Hình thức sử dụng: Tổng diện tích thửa đất là 3.650 m2, ngày 14/11/2008 đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đô thị Mega 1.318 m2, còn lại 2.332 m2. Hai bên đã lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục tách thửa, sang tên.

+ Thời gian sử dụng đất: năm 2015 (hiện nay đã hết hạn sử dụng)

- Quyền sử dụng đất 3: là thửa đất số 501, tờ bản đồ số 14 (BĐĐC đo năm 2003) tại Phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM với diện tích 700 m2.

+ Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm.

+ Tài sản gắn liền với đất: không có.

+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 700 m2.

+ Thời gian sử dụng đất: 10/11/2018.

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ.

* Bán đấu giá một lần cùng lúc 03 quyền sử dụng đất trên, không bán riêng lẻ.

4. Tổng giá khởi điểm của 03 quyền sử dụng đất: 106.922.445.072 đồng (Một trăm lẻ sáu tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi lăm nghìn, không trăm bảy mươi hai đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 15/8/2018.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 09/8/2018 đến hết ngày 21/8/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

7. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Thương mại Thịnh Trí

Số tài khoản: 1602201364916 tại Agribank Chi nhánh 3, TP.HCM.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 23/8/2018.

8. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 09/8/2018 đến hết ngày 21/8/2018.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/8/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

11. Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá thành: tại nơi có tài sản.

- Đối với tài sản là thửa đất số 105, tờ bản đồ số 04 tại P.Phú Hữu, Q.9, TPHCM với diện tích 2.332 m2, người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm và tự chịu các chi phí để liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để tách thửa, hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay, trong trường hợp diện tích đất thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí; cũng như không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Bến Thành về vấn đề này.

- Người trúng đấu giá cam kết đã tự tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673