Ngày 24/7/2019, đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 24/7/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện, công trình công nghiệp và dân dụng, ...

Vốn điều lệ: 82.760.800.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 76.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:    4.037.134 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     4.037.134 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/07/2019 đến 15h30 ngày 17/07/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/07/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian:          08h30 ngày 24/07/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 25/07/2019 đến 16 giờ ngày 31/07/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 26/07/2019 đến ngày 31/07/2019