Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh ủy quyền như sau: