Ngày 24/4/2020, đấu giá thành phẩm nội thất tồn kho kém phẩm chất tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đắk Đoa ủy quyền như sau: