Ngày 2/4/2019, đấu giá 5 thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang (tỉnh Kiên Giang)

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2019 do Bệnh viện đa khoa Kiên Giang ủy quyền như sau: