Ngày 24/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2019 do UBND huyện Phú Lương ủy quyền như sau: