Ngày 24/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lê Nguyên – đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tx. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, TT. Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 2.054,3 m2/12 thửa đất ký hiệu từ A1 đến A12 thuộc một phần khu A - Khu quy hoạch trung tâm cụm xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, cụ thể như sau:

Vị trí các thửa đất: Thôn Đăk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Tổng diện tích các lô đấu giá: 2.054,3 m2, được phân thành 12 thửa đất.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể từng thửa đất như sau: 

Stt

Ký hiệu
lô đất

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt
trước 20% giá khởi điểm

1

A1

205,6

488.506.000

97.800.000

2

A2

160,6

364.241.000

72.800.000

3

A3

155,7

353.128.000

70.600.000

4

A4

161,2

365.602.000

73.200.000

5

A5

150,8

342.014.000

68.400.000

6

A6

160,1

363.107.000

72.600.000

7

A7

162,4

368.323.000

73.600.000

8

A8

165,8

376.034.000

75.200.000

9

A9

177,7

403.024.000

80.600.000

10

A10

176,7

400.756.000

80.200.000

11

A11

183,6

416.405.000

83.200.000

12

A12

194,1

440.219.000

88.000.000

Tổng

12

2.054,3

4.681.359.000

936.200.000

* Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Đăk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 4.681.359.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm năm mươi chín ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/12/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 11/12/2019 cho đến ngày 12/12/2019.

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Nơi có tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 18/12/2019. (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – Số 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, tổ 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 23/12/2019 (Giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng theo Luật đất đai năm 2013.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản trước 16 giờ 00 phút ngày 18/12/2019 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2016 và sử dụng đất vào đúng mục đích theo quy hoạch.

Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ:

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô - 07 Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0949.03.13.57.

Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P.Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.