Ngày 24/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau: