Ngày 24/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy vào ngày 24/1/2019 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

2. Diện tích quỹ đất: 2.353,9 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng)

I

Các lô hướng Tây Nam

1

982

14

140,0

Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

1.900.000

266.000.000

14.000.000

40.000.000

2

990

14

140,0

Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

1.900.000

266.000.000

14.000.000

40.000.000

3

991

14

202,0

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 12 m và đường QH rộng 12 m

2.000.000

404.000.000

21.000.000

60.000.000

II

Các lô hướng Đông Bắc

4

999

14

164,0

Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

 

 

 

 

 

 

Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

1.900.000

311.600.000

16.000.000

40.000.000

5

1000

14

142,0

1.900.000

269.800.000

14.000.000

40.000.000

6

1001

14

146,1

1.900.000

277.590.000

14.000.000

40.000.000

7

1002

14

150,2

1.900.000

285.380.000

15.000.000

40.000.000

8

1003

14

154,3

1.900.000

293.170.000

15.000.000

40.000.000

9

1004

14

158,4

1.900.000

300.960.000

16.000.000

40.000.000

10

1005

14

162,4

1.900.000

308.560.000

16.000.000

40.000.000

11

1006

14

166,5

1.900.000

316.350.000

16.000.000

40.000.000

12

1007

14

170,6

1.900.000

324.140.000

17.000.000

40.000.000

13

1008

14

200,1

1.900.000

380.190.000

20.000.000

60.000.000

14

1009

14

257,3

1.900.000

488.870.000

25.000.000

60.000.000

Tổng

2.353,9

4.492.610.000

Ghi chú: Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 21/01/2019 tại khu dân cư Trạm Bơm GĐ 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 21/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 21/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/01/2019 tại UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 cho đến 16h30 ngày 23/01/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 24/01/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

-Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn