Ngày 24/1/2019, đấu giá cho thuê 1 phần nhà làm việc tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/1/2019 do Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y ủy quyền như sau: