Ngày 24/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2018 như sau:

1. Nhóm 1 khu đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương: 01 thửa đất, diện tích 81,7 m2. Giá khởi điểm: 35.400.000 đ/ m2.

2. Nhóm 2 khu đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương: 13 thửa đất, diện tích từ 50 m2 đến 83,8 m2. Giá khởi điểm: 27.300.000 đ/ m2.

3. Nhóm 3 khu đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương: 103 thửa đất, diện tích từ 50 m2 đến 63,7 m2. Giá khởi điểm: 21.600.000 đ/ m2.

4. Khu đấu giá Ngõ Cổng, phường Kiến Hưng: 04 thửa đất, diện tích từ 54,13 m2 đến 68,41 m2. Giá khởi điểm: 35.700.000 đ/ m2.

5. Khu giãn dân Đa Sỹ, phường Kiến Hưng: 01 thửa đất ký hiệu L39, diện tích 60,3 m2. Giá khởi điểm: 37.000.000 đ/ m2.

6. Khu đấu giá tái định cư LK19a, LK19b, X7, P phường Dương Nội: 01 thửa đất, ký hiệu A44, diện tích 50 m2. Giá khởi điểm: 43.900.000 đ/ m2.

Tiền đặt trước chung cho các thửa đất là: 100.000.000 đ/ thửa (Một trăm triệu đồng trên thửa).

Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đ/ m2.

Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 02/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 19/11/2018 và 20/11/2018.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 24/11/2018 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông. Địa chỉ: Số 4 Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 024828890.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.