Ngày 24/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá vào ngày 24/11/2018 như sau:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên cụ thể như sau:

1. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1.1. Khu Vạn Được 1, thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên: Gồm 13 thửa từ thửa 05 - thửa 06 và từ thửa 12 – thửa 22. Diện tích: 95,84 – 142,22 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

1.2. Khu Đồng Xép Ngoài, thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng: Gồm 03 thửa đất từ thửa 01 – thửa 03. Diện tích: 67,5 – 128,2 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

2. Địa điểm, thời gian bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 29/10/2018 đến 22/11/2018(trong giờ hành chính) tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/11/2018 đến 22/11/2018 trong giờ hành chính cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số: 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 21, 22/11/2018 (buổi chiều từ 15h00 -17h00).

3. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Ngày 24/11/2018 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao chính, trị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện huyện Phú Xuyên.

Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á - VPGD: N4A

Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0982.233.274.