Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, phường 14, quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Địa chỉ: số 38 Đường Nguyễn Thái Bình – TT. Cần Giuộc – Huyện Cần Giuộc.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Chợ trên địa bàn xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Vị trí khu đất: tại thửa đất số 3321 (một phần thửa đất số 49), tờ bàn đồ số 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng diện tích khu đất: 2.992 m2. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng Chợ. Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất: 10 (mười) năm (kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

Giá khởi điểm: 5.532.208.000 đồng (Năm tỷ năm trăm ba mươi hai triệu hai trăm lẻ tám ngàn đồng).Tiền đặt trước: 1.106.441.600 đồng.

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí,… liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đ/ hồ sơ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá (tại vòng 1). Chọn ra các phiếu trả giá hợp lệ có giá trả cao để đấu giá tiếp vòng 2 trở đi (nếu có). Cụ thể:

+ Nếu chỉ có 01 phiếu trả giá hợp lệ thì đấu giá viên công bố không cho thuê tài sản đấu giá nêu trên (sẽ tổ chức đấu giá lại).

+ Nếu chỉ có 02 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn cả 02 người có phiếu trả giá hợp lệ đó đấu giá tiếp vòng 02 trở đi.

+ Nếu có từ 03 phiếu trả giá hợp lệ trở lên sẽ chọn các người có các phiếu giá trả cao thứ 1, 2, 3 tiếp tục đấu giá tiếp vòng 2 trở đi.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày thông báo đến ngày 21/10/2019. Liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giuộc để được hướng dẫn.

Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng kí: từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến ngày 21/10/2019 (Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước, phong bì đựng phiếu trả giá: ngày 21/10; 22/10 và đến 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2019 (Trong giờ hành chính). Phong bì đựng Phiếu trả giá được nộp trực tiếp và được bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/10/2019 tại Trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thanh huyện Cần Giuộc. Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: Là tổ chức thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng Chợ theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký (trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người trúng đấu giá khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất), bản pho to: GPĐKKD, CMND của người đại diện theo pháp luật, giấy nộp tiền đặt trước, phong bì đựng phiếu trả giá đúng hạn.

Khách hàng có nhu cầu biết thêm chi tiết, tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,… liên hệ trực tiếp:

Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0898469639.