Ngày 24/10/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng)

(BĐT) - Ban Quản lý dự án quảng trường TP. Đà Lạt mời đấu giá gói “Cho thuê mặt bằng tại khối Bông Hoa thuộc Dự án Quảng trường Lâm Viên” vào ngày 24/10/2019 như sau:

Thông tin cụ thể của gói đấu giá:

- Phần diện tích chính (Nhà hát): 405.000 đồng/m2/năm (Bốn trăm lẻ năm nghìn đồng trên một mét vuông, trên một năm).

- Phần diện tích phụ trợ: 314.000 đồng/m2/năm (Ba trăm mười bốn nghìn đồng trên một mét vuông, trên một năm).

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08 giờ 00, ngày 04 tháng 10 năm 2019 đến trước 08 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Văn phòng Ban Quản lý dự án quảng trường TP. Đà Lạt. Đ/c: Quảng trường Lâm Viên, Đường Trần Quốc Toản, P.10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 02633.901609; Fax: 02633.533440.

Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Thời gian đóng nhận hồ sơ: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Thời gian tổ chức mở hồ sơ: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Bảo đảm dự đấu giá: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) bằng hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Chi tiết xin liên hệ tại: Văn phòng Ban Quản lý dự án quảng trường TP. Đà Lạt.