Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền thuê 1 phòng tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 như sau: