Ngày 24/01/2019, đấu giá Khoản nợ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam tại BIDV - Sở Giao dịch 1

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do BIDV - Sở Giao dịch 1 ủy quyền như sau:

Khoản nợ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ. Cụ thể, tổng dư nợ tính đến hết ngày 30/11/2018 (quy đổi theo tỷ giá USD/VND: 23.350) là: 121.597.866.497 đồng trong đó, dư nợ gốc là 100.036.671.733 đồng, dư nợ lãi và phí phạt chậm trả là 21.561.194.764 đồng theo các hợp đồng cấp tín dụng.

Bên có tài sản: BIDV - Sở Giao dịch 1. Địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm (Không chịu thuế GTGT): 100.037.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 10.003.700.000 đồng.

Bước giá đấu giá: 500.000.000 đồng.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00, ngày 11/01/2019 đến 16h00, ngày 22/01/2019 tại Công ty CP Đấu giá Việt Nam. Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phí tham gia: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Xem hồ sơ tài sản: Ngày 17/01/2019 và ngày 18/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty CP Đấu giá Việt Nam. Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 22/01/2019 (Báo có Ngân hàng đến 16h00, ngày 22/01/2019).

Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 24/01/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa điểm đăng ký: Công ty CP Đấu giá Việt Nam. Số 4-A13 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728/ Fax: 024.39842738.