Ngày 23/9/2019, đấu giá phế liệu hình thành từ quá trình sản xuất tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2019 như sau:

Tên phế liệu bán đấu giá: Phế liệu hình thành từ quá trình sản xuất.

Giá khởi điểm: Thép phế liệu là 5.500 VNĐ/kg; Phôi bào và phế liệu vụn là 4.500 VNĐ/kg (đã bao gồm VAT).

Thời gian đăng ký và mua hồ sơ: Từ ngày 12/09/2019 đến hết ngày 19/09/2019 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/09/2019 đến hết ngày 17/09/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 55.000.000 đồng.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/09/2019 đến ngày 19/09/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00, ngày 23/09/2019.

Địa điểm bản Hồ sơ, đăng ký xem tài sản và tham gia đấu giá: Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam. Đ/c: Khu CN Dich vụ dầu khí Xoài Rạp. Đ/c: Xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông Huỳnh Ngô Nhật Trường - Điện thoại: 0904 390 506.