Ngày 23/9/2019, đấu giá lô cây cao su tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81-83 Đường Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

a) Tài sản đấu giá: Lô cây cao su (trên diện tích 18,78 ha) của chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – Nông trường 30/4, tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Đặc điểm: Cây cao su trồng năm 2002 - 2004; Vanh bình quân: (50 - 70) cm; chiều cao vút ngọn bình quân: (9 - 11) m.

- Khối lượng gỗ (dự kiến): 933,32 m3 (trong đó: 855,54 m3 khối lượng lợi dụng gỗ thân; 77,78 m3 khối lượng lợi dụng củi).

b) Giá khởi điểm: 1.245.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến ngày 20/09/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức: Trả giá lên.

5. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2019 tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

* Các nội dung khác quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.