Ngày 23/9/2019, đấu giá 01 cây xăng tại TP. Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản sau: 01 cây xăng (không bao gồm quyền sử dụng đất) trong đó có 3 cột bơm gồm 02 cột xăng và 01 cột dầu; 02 téc xăng E5 loại 15m3; 01 téc dầu loại 25 m3 (chôn ngầm dưới đất); Công trình xây dựng nhà bơm xăng dầu và một số thiết bị phòng chống cháy nổ thuộc tổ 9, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh. Địa chỉ: Khu nhà ở Anh Dũng 6, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 266.355.000 đ (không bao gồm VAT). Tiền đặt trước: 30.000.000 đ/hồ sơ.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/09/2019 đến 16 giờ 00, ngày 20/09/2019 tại công ty (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 17/09/2019 tại nơi có tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá: Từ ngày 18/09/2019 đến 16 giờ 00, ngày 20/09/2019 (trong giờ hành chính).

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 10 giờ 00, ngày 23/09/2019 tại công ty.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco.

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.