Ngày 23/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính sung quỹ tại tỉnh Bến Tre

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2019 do Công an huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre ủy quyền như sau: