Ngày 23/8/2019, đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vào ngày 23/8/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Lô số 01: Sét khoáng Bentonite, số lượng 20.000 kg.

Lô số 02: Gồm 41 mặt hàng gồm quần áo, điện thoại đã qua sử dụng, đồ chơi trẻ em các loại.

2. Giá khởi điểm:

- Lô số 01: 9.800.000 đồng (Chín triệu, tám trăm ngàn đồng)

- Lô số 02: 22.010.450 đồng (Hai mươi hai triệu, không trăm mười ngàn, bốn trăm năm mươi đồng)

3 Tiền đặt trước: Lô số 01: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); Lô số 02: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

4. Tiền mua hồ sơ: Lô số 01: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng); Lô số 02: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)

5. Thời gian thực hiện:

- Xem tài sản: từ ngày 12/8 đến ngày 13/8/2019 tại Trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

- Bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 09/8 đến ngày 20/8/2019 (Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8/2019 (Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

- Đấu giá: 08 giờ ngày 23/8/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trọng quy chế đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trả giá nhiều vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.