Ngày 23/8 đấu giá xe ô tô tại Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản ngày 23/8/2018 do Viễn Thông Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Viễn Thông Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 23/8/2018

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Là máy móc thiết bị, cột anten, Xe ôtô UOAT469, BKS 36B0055; Xe ôtô TOYOTA, BKS 36B - 0656 không sử dụng tiến hành thanh lý theo quy định (có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo)

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Cẩm Thủy, Quảng Xương, Nông Cống, Sầm Sơn, Như Thanh, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Bá Thước, Mường Lát..

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Từ 8.000.000 đồng/tài sản đấu giá đến 150.000.000 đồng/tài sản đấu giá. Mức giá trên đã bao gồm bao thuế GTGT nhưng chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình mua bán tài sản.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực trạng tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu từ ngày 10/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018(trong giờ hành chính).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là từ 50.000 đồng/hồ sơ đến 200.000 đồng/1 hồ sơ

7.2. Tiền đặt trước: từ 1.000.000 đồng/tài sản đến 20.000.000 đồng/ tài sản.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức/Cá nhân được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế do công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu ban hành

8.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận phiếu trả giá tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận phiếu trả giá: Tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 22/8/2018 (Trong giờ hành chính)

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước tài sản……của Viễn Thông Thanh Hóa.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản nêu tại mục 4.1 theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456