Ngày 23/5/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/5/2019 do Đội QLTT số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: