Ngày 2/3/2020, đấu giá xe ô tô DAEWOO tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/3/2020 do Trường cao đẳng xây dựng Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng đánh giá định giá và thanh lý tài sản công xe ôtô biển kiểm soát 18B - 0979 của Trường cao đẳng xây dựng Nam Định (Địa chỉ: Quốc lộ 10- phường Lộc Vượng- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhón hiệu DAEWOO, số loại CDX, màu xanh, biển kiểm soát 18B - 0979, số khung VVAVMZXH00097, số máy C20SED051166 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0001163 do Phòng CSGT - TT Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 19 tháng 8 năm 1999 cho Trường ĐT nghề XD và TCMN

Giá khởi điểm: 27.000.000đ (Hai mươi bảy triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 5.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 26, 27, 28/02/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 24, 25/02/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cỏ nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 3 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).