Ngày 23/12/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Lục Yên, huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên, huyện Mù Căng Chải và TP. Yên Bái tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – tổ 8 đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

1. Đá vôi làm vật liệu xây dựng: đá vôi xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (diện tích 3,7ha - chưa thăm dò khoáng sản). Giá khởi điểm: R=3% (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Bước giá: 10%R, tiền đặt trước: 172.336.000đ.

2. Sét làm gạch: sét làm gạch và cát sỏi (đi kèm) Bảo Hưng 1, xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

(diện tích 26,8ha - chưa thăm dò khoáng sản). Giá khởi điểm: R=5% (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Bước giá: 8%R, tiền đặt trước: 422.668.000đ.

3. Sét làm gạch: sét làm gạch và cát sỏi (đi kèm ) Bảo Hưng 2, xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái

(diện tích 21,3ha - chưa thăm dò khoáng sản ). Giá khởi điểm: R=5% (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Bước giá: 8%R, tiền đặt trước: 335.926.000đ.

4. Cát sỏi: điểm cát sỏi sông Hồng xã Yên Hợp, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (diện tích 7,0ha - chưa thăm dò khoáng sản). Giá khởi điểm: R=5% (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Bước giá: 8%R, tiền đặt trước: 162.667.000đ.

5. Cát sỏi: điểm cát sỏi sông Hồng xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái (diện tích 12,3ha - chưa thăm dò khoáng sản). Giá khởi điểm: R=5%. (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ) Bước giá: 8%R, tiền đặt trước: 285.828.000đ.

6. Cát sỏi: Khu vực 05 điểm cát, sỏi các xã: Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái (diện tích 15,11ha - chưa thăm dò khoáng sản). Giá khởi điểm: R=5% (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Bước giá: 8%R, tiền đặt trước: 568.122.000đ.

- Xem tài sản: tại thực địa các xã nơi có khoáng sản đấu giá.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham khảo đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 29/11/2019 đến 16h ngày 10/12/2019.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/01 hồ sơ.

- Thời gian xét, xác minh hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: dự kiến từ ngày 12 đến hết ngày 16/12/2019.

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đáp ứng được tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá nêu trong hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: dự kiến từ ngày 18 đến 16h ngày 20/12/2019.

- Thời gian tổ chức tổ chức cuộc đấu giá: dự kiến bắt đầu vào hồi 8h30 ngày 23/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – tổ 8, đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699

DANH MỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(kèm thông báo số 171/TB-TTĐG ngày 28/11/2019 của

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái) 

Số TT

Loại Khoáng sản

Tên, vị trí

khu vực

Diện tích

(ha)

Giá khởi điểm

Bước giá

Tiền đặt trước

(đồng)

1

Đá làm VLXDTT

Đá vôi xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên

3,7

R = 3%

0,3% (tức = 10%R)

172.336.000

2

Sét làm gạch

Sét làm gạch và cát, sỏi (đi kèm), Bảo Hưng 1, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái

26,8

R = 5%

0,4% (tức = 8%R)

422.668.000

3

Sét làm gạch

Sét làm gạch và cát, sỏi (đi kèm) Bảo Hưng 2, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái

21,3

R = 5%

0,4% (tức = 8%R)

335.926.000

4

Cát, sỏi

Điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên

7,0

R = 5%

0,4% (tức = 8%R)

162.667.000

5

Cát, sỏi

Điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

12,3

R =5%

0,4% (tức = 8%R)

285.828.000

6

Cát, sỏi

Khu vực 05 điểm cát, sỏi các xã: Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang, huyện Mù Cang Chải

15,11

R = 5%

0,4% (tức = 8%R)

568.122.000