Ngày 23/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2018 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Yên Lập. Địa chỉ: Khu Tân An 2, TT. Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: QSD 15 ô đất tại Tràn Đồng Cả, khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: Từ 210 m2 – 293.8 m2. Giá khởi điểm: Từ 3.500.000 đồng/ m2 – 4.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 162.000.000 đồng/ ô (Chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 30/11/2018 đến hết 16h00’, ngày 20/12/2018. Nộp tiền đặt trước ngày 18, 19, 20/2018 và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tư pháp - UBND huyện Yên Lập.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 23/12/2018 tại Hội trường Phòng họp Ban chấp hành - Khuôn viên UBND huyện Yên Lập, khu Tân An 2, TT. Yên Lập, huyện Yên Lập.

LH: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0985361047.

Phòng Tư pháp huyện Yên Lập. Đ/c: Khu Tân An 2, TT. Yên Lập, huyện Yên Lập.